Ovde možete preuzeti dokumentaciju naše firme

Izvod o registraciji
Potvrda o izvršenoj registraciji
Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
Revizorski izveštaj za 2011. godinu
Revizorski izveštaj za 2011. godinu 2. deo
Revizorski izveštaj za 2012. godinu
Revizorski izveštaj za 2013. godinu
Revizorski izveštaj za 2014. godinu
Revizorski izveštaj za 2015. godinu
Revizorski izveštaj za 2016. godinu
Revizorski izveštaj za 2017. godinu
Revizorski izveštaj za 2018. godinu
Revizorski izveštaj za 2019. godinu
Izveštaj nezavisnog revizora za 2020. godinu
Odluka o usvajanju Godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu
Godišnji program poslovanja za 2021. godinu
Reference
POLITIKA IMS
ISO SERTIFIKATI
ZASTUPNIK DRŽAVNOG KAPITALA Milica Tripinović Popov – Informacija po članu 71 Zakona o javnim preduzećima
Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке ВПД Горњи Банат
Objavljeni planovi javnih nabavki za 2021
Objavljeni planovi javnih nabavki za 2022
INFORMACIJA O POSTUPKU PRIPAJANJA VPD GORNJI BANAT DOO VPD SREDNJI BANAT DOO