VPD “Gornji Banat” DOO  pokriva meliorativno područje površine 201.871 ha na kome se nalaze 4 opštine : Kikinda, Novi Bečej, Čoka i Novi Kneževac.

VPD “Gornji Banat” DOO Kikinda je registrovano u Agenciji za privredne registre pod B.D. 19846/2005, sa prethodnim reg.br. 1-986 u Trgovinskom sudu u Zrenjaninu.

 • Matični broj preduzeća: 08041253
 • PIB: 100708251
 • Sedište: Kralja Petra I broj 54, Kikinda, Republika Srbija

 

Saglasno Zakonu o vodama delatnost preduzeća obuhvata : 

 • izgradnju, održavanje i rekonstrukciju vodoprivrednih objekata,zaštitu od štetnog dejstva voda
 • organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava i leda
 • odvođenje suvišnih voda i organizovanje odbrane od unutrašnjih voda na meliorativnom području
 • organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu od bujica i erozije
 • obezbeđenje i upotreba voda
 • organizovanje i sprovođenje mera zaštite voda od zagađivanja
 • priprema planova i programa u vodopriverdi
 • vođenje vodoprivrednog informacionog sistema dokumentacije o vodama i tehničke dokumentacije u oblasti vodoprivrede

IMG_0247

 

IMG_0324

 

Preduzeće predstavlja i zastupa direktor Todor Šimpraga, dipl.menadžer.