Pumpne stanice na teritoriji VDP “Gornji Banat” Kikinda se mogu podeliti na dve grupe:

 • Pumpne stanice za odvodnjavanje
 • Izgrađena 1979. godine, kapacitet pumpi 2 x 1,3m3/s
   
  Izgrađena 1987. godine, kapacitet pumpi 3 x 1,85m3/s
  izgrađena 1937. godine, kapacitet pumpi 2 x 2m3/s
  izgrađena 1896./1961. godine , kapacitet pumpi 1 x 0,7m3/s
  izgrađena 1971. godine, kapacitet pumpi 4 x 1,15m3/s
  izgrađena 1970. godine, kapacitet pumpi 3 x 1,4m3/s
  izgrađena 1981. godine, kapacitet pumpi 3 x 0,75m3/s
  izgrađena 1976. godine, kapacitet pumpi 2 x 0,55m3/s
  izgrađena 1969. godine, kapacitet pumpi 4 x 2,16m3/s
  izgrađena 1969. godine, kapacitet pumpi 3 x 2,66m3/s
  izgrađena 1971. godine, kapacitet pumpi 3 x 1,15m3/s
  izgrađena 1971. godine, kapacitet pumpi 2 x 1,0m3/s
  izgrađena 1982. godine, kapacitet pumpi 3 x 0,54m3/s
  Izgrađena 1986. godine, kapacitet pumpi 1×0,6m3/s
  izgrađena 1982. godine, kapacitet pumpi 2 x 1,0m3/s
  izgrađena 1971. godine), kapacitet pumpi 2 x 0,5m3/s
  izgrađena 1975. godine, kapacitet pumpi 3 x 0,85m3/s
  izgrađena 1984. godine, kapacitet pumpi 1 x 0,5 m3/s
  izgrađena 1988. godine, kapacitet pumpi 1×0,5 + 1×0,4m3/s
  izgrađena 1964. godine, kapacitet pumpi 2×0,6m3/s
 • Pumpne stanice za navodnjavanje
 • (izgrađena 1997. godine) kapacitet pumpi 2×1,4m3/s + 1×0,4 m3/s
  U izgrdanji, kapacitet pumpi 1 x 0,5 m3/s.